Het is niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden. Zeker als uw kinderen een andere aanpak en aandacht nodig hebben dan andere kinderen, bijvoorbeeld omdat zij een leer- of gedragsprobleem hebben. U doet wat u kan maar er zijn punten waarvan u ziet dat ze makkelijker zouden kunnen. Dan kan HebbesSupport hulp bieden. U kunt een specifieke vraag over de aanpak van een knelpunt thuis hebben. Dan gaan we samen aan de slag om hier een plan voor te bedenken. Er zijn ook ouders waarvoor de opvoedtaak soms even te zwaar wordt. Bijvoorbeeld omdat hun kind op het cluster onderwijs zit en in de vakantie ineens zeven dagen per week thuis is. Er komt veel op uw schouders terecht. HebbesSupport kan de opvoedtaken dan tijdelijk van u overnemen, bijvoorbeeld voor één of twee dagdelen per week. Zo heeft u meer energie om de tijd die u met uw kind heeft op een positieve manier in te vullen.

 

Praktijkvoorbeelden

1. “Mijn kind heeft de diagnose ADHD. We gaan deze zomer drie weken op vakantie. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze vakantie voor het hele gezin ontspannen verloopt?”

HebbesSupport stelt met u een plan op waarin zowel de behoeftes van uw kind als die van zijn of haar omgeving worden meegenomen.

2. “Mijn kind heeft een specifieke aanpak nodig. Hiervoor zit hij of zij op een speciale school (Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs). Tijdens de zomervakantie komt het aansturen van het gedrag volledig op mijn schouders terecht. Dit is een omschakeling voor zowel mij als mijn kind en kan door beide als lastig worden ervaren.”

HebbesSupport helpt u door bijvoorbeeld één dag per week de begeleiding van uw kind op zich te nemen.

3. “Na een lang traject zijn wij er sinds kort achter dat ons kind ODD heeft. Kunt u ons gezin hier meer over vertellen?”

HebbesSupport kijkt met u en uw gezin wat ODD precies inhoudt en hoe u hier mee om kunt gaan.